LPI

Tomorrow we do a practice LPI-language proficiency interview.  It starts out by asking us to tell the interviewer about ourselves and family.  This is basically what I have to say about me and my family. We have our choice of languages. Since I will be living with an Albanian family and teaching in an Albanian school, I have opted to go with gjuhë Shqip. I will still be studying Macedonian for the duration of my assignment. However, given the circumstances, it makes sense to put the primary focus on Shqip.  I managed to write this without having to look up very many words so I am making progress. I just tend to forget the umlaut on the letter e. Then I have to go back through and put it in place.

Në Amerikë jetoj në Mt. Pleasant, Michigan. Unë jam në pension. Unë jam e martuar me Steven. Burri im është profesor në Universitetin e Central Michigan. Ai nuk është vullnetar i Korpusit të Paqes pēr sepse të shëndetit. Ai ka gjashtëdhjetë e shtatë vjet. Unë gjithasthu kam gjashtëdhjetë e shtatë vjet. Ai don te udhetojë në Maqedoni në korrik. Në kohë të lire unë lexoj shume libra, unë punoj në kuzhinë, më mbledhin pullat postare me gratë dhe lule.

Unë kam katër fëmijë–nje vajza dhe tre djemë. Vajzë ime, Kristina ka katërdhjetë e katër vjet. Ajo ka nje djali dhe nje vajzë. Ajo jeton në New York. Djali im James vdiq në aksident me ski. Djali im Joshua ka tredjhetë e tete vjet. Ai ka nje djalë dhe ai do të ketë  në mars nje vajzë. Ai jeton në Indiana. Djali im Jason ka tredjhetë e pesë vjet. Ai ka dy vajza.  Ai jeton në Denver, Colorado.

Nëna dhe motrat e mia jetojnë ne California. Nëna ime ka tetëdhjetë e gjashtë vjet. Motrat e mia janë më të reja. Judy ka gjashtëdhjetë e pesë vjet, Karen ka gjashtëdhjetë e tre vjet, Barbara ka gjasthëdhjetë vjet. Unë nuk kam vëllezër.

Published by

Eileen

A 60 something woman who has run off to faraway places with the Peace Corps.

2 thoughts on “LPI”

  1. Well I sort of get the general meaning in each paragraph, but that is about it. A few key words that I can recognize anyway.

    You are amazing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *